Home / קשיי שפה

קשיי שפה

מהו טיפול בגמגום ילדים ?

התפתחות מילולית אצל ילדים נעשית באופן הדרגתי מגיל ינקות. כיוון שמדובר בהתפתחות הדרגתית, ילדים עד גיל 3 לא מדברים באופן שוטף וברור אך זהו מצב תקין.

Read More »

מהם שיבושי היגוי?

שיבושי היגוי הם הפרעות בדיבור וגרימה לדיבור לא מובן, זהו מצב בו ילדים משבשים את אופן היגויים של צלילים מסוימים בשפה.

Read More »