Home / יזמות / למידה מוטת עתיד

למידה מוטת עתיד

אל תוך למידה מוטת עתיד מתכנסים היבטים שונים רבים, בניהם היבט פדגוגי והיבט ארגוני, אלו מהווים את ההיבטים החשובים ביותר ליישום בהצלחה של פדגוגיה מונחית עתיד.

היבטים אלו של למידה מוטת עתיד מבוססים על פרויקטים בהם נוסו על הגדרה של כוללת של שדה הפעולה החינוכי הנדרש לתשומת לב בעת הנחלת למידה מוטת עתיד.

לצורך למידה מוטת עתיד מתכנסת הבנת מיומנויות חשיבה חברתית כאלו ואחרות שנדרשות באקלים הלמידה העתידי.

למידה מוטת עתיד מחייבת גם הכרת פרקטיקות למידה בהם יצטרכו לעשות שימוש התלמידים ואילו פרקטיקות הוראה בהם אותם יצטרכו ללמוד המחנכים, אלו משלבים מעבד לידע ערכים ומיומנויות אישיות.

אל אלו, מצטרפת דרך הערכה חדשה שתצטרך לשים דגש על יעדי ההערכה, הדרכים לביצועה, הערכת זהות ואופי וכלים אחרים בהם נעשה שימוש בהערכה של למידה מוטת עתיד.

מנהיגות ניהולית וחינוכית היא חלק משמעותי נוסף שיש להבין כשבאים לעסוק בשיטת למידה מוטת עתיד, כזו נדרשת להובלת תהליכי שינוי והתחדשות בהיבטים פדגוגים בפרט ושינויים שונים בכלל.

חיבור ושיתוף פעולה הוא ערך נוסך חשוב שיש להנחיל על מנת לבצע למידת מוטת עתיד.

על פיו, יש צורך להפנים את החיבורים שנעשים על ידי קבוצות, אנשים, גופים או רעיונות בסביבה האישית, הקהילתית, המדינית או הבין לאומית.

לצורך למידה מוטת עתיד יש צורך בפיזיות מתאימה טכנולוגית למאה המתקדמת ולשנים הבאות קדימה, חשוב להשתמש בה על מנת לתת כלים מעודכנים יותר בתוך מרחבי החינוך הפורמלי ומחוצה לו גם יחד.

במדריכי השיטה תוכלו למצוא גם איגוד תכנון וארגון נכון של תוכנית הלימודים, התקציב וכוח האדם הנדרש למשימה כדי לתמוך בכל מכלל ההיבטים הנדרשים לצורך למידה מוטת עתיד.

לסיכום, על מנת לבצע למידה  מוטת עתיד מרחוק חשוב להבין ראשית כל את ההיבטים הפדגוגיים שלה ואת ההיבטים הארגוניים, להתמקד בהם ולבצע אותם, רק לאחר מכן יהיה ניתן להטמיע שיטת עבודה נכונה שתאפשר למידה שכזאת.

About admin

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *